Доставка на лекарствени продукти по приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

 Линк към агенция за обществени поръчки  ➡  00979-2017-0006

Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление

Покана  ➡ линк (.pdf)

Решение за откриване  ➡ линк (.pdf) 

Образци  ➡  линк (.zip)

Дата на качване: 26.04.2017г.


 💡  У В Е Д О М Л Е Н И Е  💡 

Документация: линк (.pdf)

Дата на качване: 28.04.2017г.


Становище АОП  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 23.05.2017г.


Протокол 1  ➡ линк (.pdf)

Протокол 2 ➡ линк (.pdf)

Протокол 3 ➡ линк (.pdf)

Протокол 4 ➡ линк (.pdf)

Решениелинк (.pdf) и класиране ➡ линк (.xls)

Дата на качване: 26.05.2017г.


Обявление за възложена поръчка – прекратени номенклатури по позиции  ➡  изтегли

Дата на качване: 15.06.2017г.


Договор Медекс ООД ➡  линк (.pdf)

Договор Алта Фармасютикълс ЕООД  ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 07.07.2017г.

Договор Б.Браун Медикал ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 19.07.2017г. 


Обявления за възложена поръчка 

Алта Фармасютикълс ЕООД  ➡ изтегли  дата на качване: 07.07.2017г

Обявление за приключил договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.10.2018г.

Медекс ООД  ➡ изтегли дата на качване: 07.07.2017г.

Обявление за изменение

Медекс ООД изтегли дата на качване: 10.07.2017г.

Обявление за приключил договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.08.2018г.

Обявления за възложена поръчка

Б.Браун Медикал ЕООД  ➡ изтегли дата на качване: 19.07.2017г.

Обявление за приключил договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.08.2018г.