PET/CT

Уведомяваме Ви, че Комплексен онкологичен център – Шумен разполага с мобилен PET/CT. PET/CT е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и компютърна томография (рентгенов скенер). PET-CT е най-напредналата медицинска техника за образна триизмерна диагностика, която се използва предимно в онкологията за установяване на тумори, определяне на стадия им, преценка на ефекта от хирургично и цитостатично лечение, планиране за лъчетерапия и при установява не на налични туморни образувания – преценка за малигненост. Най-важната му особеност е, че давайки функционални данни и изображения, образите, получаващи се от цялото тяло са триизмерни.

 

ИНДИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕТ/СТ ИЗСЛЕДВАНЕ

 • онкологични заболявания с уточнена диагноза и локализация – за определяне на стадия, проследяване на ефекта от лечение, рестадиране при съмнение за прогресия и доказване на рецидиви, планиране на лъчелечение при онкологични заболявания;
 • пациенти с метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), при които конвенционалните методи не са довели до диагностициране на първичния тумор;
 • всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на причината от останалите образни изследвания за диагностично уточняване;
 • диагностицирана туморна формация за определяне мястото на биопсия;
 • възпалителни процеси – за визуализиране и оценка при изчерпване възможностите на другите диагностични методи.

РЕТ/СТ ИЗСЛЕДВАНЕ НЕ СЕ ПРАВИ НА:

 

 • болни преминали лъчетерапия преди по-малко от три месеца;
 • болни преминали химиотерапия преди по-малко от един месец (изключение се прави за болни с вливания през 20 дни);
 • болни с тремор, клаустрофобия, гърчове или със заболявания, заради които е невъзможно заемането на легнало положение с вдигнати над главата ръце за около 30 минути;
 • болни непреминали през конвенционалните методи за диагностика. Изследването с PET скенер не е първо средство на избор на диагностика и при вземане на решение за извършването му следва да се преценят всички направени до този момент медико-диагностични изследвания – клинико-лабораторни, нуклеарни, ендоскопски и образни, провеждането на които не е довело до ясна и точна диагноза.

 

ПЪТ НА ПАЦИЕНТА

 

 • пациентите се насочват с „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ- НЗОК № 8А) за Амбулаторна процедура 36 от онколог, лъчетерапевт или специалист по заболяването – хирург, акушер-гинеколог, уролог, гастроентеролог и др.;
 • след издаване на направлението № 8А пациентът се свързва с Отделението по нуклеарна медицина в „КОЦ – Шумен“ на тел. 054 800 746;
 • по телефона получава инструкции какви документи трябва да представи, каква подготовка трябва да проведе за РЕТ/СТ изследването и на коя дата ще бъде изследван.

Пациентите се изпращат с бланка 8А за Амбулаторна процедура 36.

 

ЗА КОНТАКТИ: 054/ 800 746 – д-р Вихрен Маринов

E-mail: wichren6@abv.bg

Дата на качване: 01.06.2016г.