Процедура по реда на ЗОП

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18 за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

   Доставка на нова хибридна SPECT/CT система комбинираща Гама камера с два детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри

   Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-Шумен“ ЕООД по сводобно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

   Доставка на медицински изделия по Приложение 1

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18

   Доставка на лекарствени продукти по приложение 1

   ДОСТАВКА НА ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА С ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМ НА ПОЗИТРОННО – ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /РЕТ/СТ скенер/ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД