Пазарни консултации във връзка с чл. 44 от ЗОП

   Доставка на дизелов трифазен агрегат за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД съгласно техническа спецификация