Профил на купувача

   Доставка на дизелов трифазен агрегат за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД съгласно техническа спецификация