Информация за обяви

   № 2 Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 4 – заседателна зала

   № 1 „Доставка на камини за подготвяне на цитостатици – 2 броя” по Техническа спецификация