Информация за обяви

   №13 „Доставка на канцеларски материали и отпечатване на медицински формуляри по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1”

   № 12 „Извършване на строително монтажни, ремонти дейности и преустройство на помещение по обособени позиции по Техническа спецификация – Приложение 1”

   № 11 „ Доставка на фабрично рециклиран инжектор ” по Техническа спецификация – Приложение 1

   № 10 „Доставка на консумативи за офис техника ” по Техническа спецификация – Приложение 1

   № 9 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   № 8 Доставка на дизелов трифазен агрегат минимум 200 КВТ, за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

   №7 “Пране, сушене и гладене на болнично бельо, включващо 2 обособени позиции -“ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и „Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на болнично бельо на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   №6 Доставка на еднократни кръгли съшиватели с чупеща се глава по 4 обособени позиции, съгласно ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за нуждите на “КОЦ- Шумен”ЕООД

   № 6 Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   № 5 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ