Информация за обяви

   №6/2020 Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения, за нуждите на „КОЦ – Шумен“ ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1

   №: 003/20 “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -“ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и „Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на операционно бельо на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   №:5/20 „ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ПРИГОТВЕНИ ДИЕТИЧНИ ЯСТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1”

   №: 4 /2020„ Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”

   №:2/2020 „Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”

   №: 1/2020 „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”

   №19 „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”

   №18 „ Доставка, монтаж, изготвяне на проект – лъчезащита и пускане в експлоатация на Мобилен рентгенов апарат, тип Кугел, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Приложение 1

   № 17 „ Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1

   № 16 „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1”