№ 12 "Извършване на строително монтажни, ремонти дейности и преустройство на помещение по обособени позиции по Техническа спецификация – Приложение 1”

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА  ➡ АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 9089539

Обява  ➡  изтегли (.pdf)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Обяснителни записки  ➡ част1 , част2 (.zip)

Образци изтегли  (.zip)

Дата на качване: 24.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Отлагане на първо заседание на комисията  ➡  изтегли

Дата на качване: 11.07.2019г.

Доклад и протоколизтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.07.2019г.


Договор „Топлик“ ЕООД ➡  изтегли (.pdf)

Договор „Мик билд Русе“ ЕООД ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 19.08.2019г.