Обяви за работа

№ 1 ЛЕКАР,ХИРУРГ

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „ХИРУРГИЯ“ ЗА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Висше образование – Лекар
– Придобита специалност по ХИРУРГИЯ
– Отговорност към поетите ангажименти
– Умения за работа в екип
– Коректно и лоялно отношение
– Мотивация за работа
– Компютърна грамотност (Microsoft Office)
– Английски език – препоръчително

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
– Трудов договор на длъжност – Лекар,хирургия
– Конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите
– Възможности за професионално и кариерно развитие
– Работа в екип от професионалисти
– Възможност за академично развитие – докторантура

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да кандидатствате за обявената позиция, като ни изпратите автобиография с включен телефон за връзка и актуална снимка.

Първоначалния подбор ще се извърши по документи.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Ако имате въпроси относно работата, моля позвънете на телефон: 0889150500

№ 2 ЛЕКАР,АНЕСТЕЗИОЛОГ

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „ХИРУРГИЯ“ ЗА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Висше образование – Лекар
– Придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение
– Отговорност към поетите ангажименти
– Умения за работа в екип
– Коректно и лоялно отношение
– Мотивация за работа
– Компютърна грамотност (Microsoft Office)
– Английски език – препоръчително

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
– Трудов договор на длъжност – Лекар,хирургия
– Конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите
– Възможности за професионално и кариерно развитие
– Работа в екип от професионалисти
– Възможност за академично развитие – докторантура

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да кандидатствате за обявената позиция, като ни изпратите автобиография с включен телефон за връзка и актуална снимка.

Първоначалния подбор ще се извърши по документи.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Ако имате въпроси относно работата, моля позвънете на телефон: 0889150500

№ 3 ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ

„МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“ ЗА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Висше  медицинско образование

2. МЯСТО И ХАРАКТЕР НА РАБОТА:

-Съответното отделение

3.ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД:

3.1. Средният успех от следването и държавните изпити:

3.2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най близки до специалността, за която се кандидатства:

3.3 Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за коята кандидатства:

3.4 Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността/социални,организационни,компютърни, езикови и др./

4. КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  • Молба;
  • Автобиография;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство;
  • Копие от завършено висше медицинско образование;
  • Копия от документи и сертификати за допълнителна квалификация;
  • Копие от членство в БЛС;

 Срок за подаване на документите: до 11.12.2020 год.

Място за подаване на документите: „КОЦ – ШУМЕН”ЕООД, Кабинет „Човешки ресурси”

За справки: Кабинет „Човешки ресурси” ;Тел. 800 832