Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡  00979-2019-0002

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

Документация изтегли (.zip)

еЕEДОП  ➡ изтегли (.pdf)

Образци изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.07.2019г.


Разяснения  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.07.2019г.


Разяснения  ➡ линк1 ; линк2 ; линк3 ; линк4 (.pdf)

Дата на качване: 15.07.2019г.

Разяснения  ➡ линк1 ; линк2 (.pdf)

Дата на качване: 22.07.2019г.

Разяснения  ➡ линк1 ; линк2 (.pdf)

Дата на качване: 26.07.2019г.

Разяснения  ➡ линк1 ;  (.pdf)

Дата на качване: 29.07.2019г.


Протокол №:1изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.08.2019г.


Протокол №:2 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.08.2019г.