Год.финансов отчет

 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ –
Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.
 
Дата на качване: 22.10.2019г.
 
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
 
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ –
Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
 
Дата на качване: 20.06.2019г.
 
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018г.
 
Дата на качване: 11.04.2019г.
 
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
Отчет за паричните потоци  ➡ изтегли (.pdf)
Отчет за собствения капитал  ➡ изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор  ➡ изтегли (.pdf)
Приложение към финансовия отчет  ➡ изтегли (.pdf)
Годишен доклад за дейността за 2018г.  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНОСОН ОТЧЕТ ЗА 2017г.
 
Дата на качване: 18.07.2018г.
 
Баланс изтегли (.pdf)
ОПР изтегли (.pdf)
Отчет за паричните потоци изтегли (.pdf)
Отчет за собствения капитал  ➡ изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор  ➡ изтегли (.pdf)
Приложение към финансовия отчет  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНОСОН ОТЧЕТ ЗА 2016г.
 
Дата на качване: 25.10.2017г.
 
Баланс  ➡ линк
ОПР  ➡ линк
Отчет за паричните потоци  ➡ линк
Отчет за собствения капитал  ➡ линк
Доклад на независимия одитор  ➡ линк
Приложение към финансовия отчет  ➡ линк
 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015г.
Дата на качване: 30.06.2016г.
Приложение:линк
Доклад:линк
Решение:линк

 Справки от ГФО 2014 

Дата на качване: 03.04.2015

Документация:

Баланс 2014 – линк

ОПР 2014 – линк

Отчет за собственият капитал 2014 – линк

Отчет за паричните потоци 2014 – линк

Доклад на независимия одитор 2014 – линк

 

Баланс на „КОЦ – Шумен“ ЕООД за първо шестмесечие на 2014 г.

 

oт дата: 22.08.2014

Баланс на „КОЦ – Шумен“ ЕООД за първо шестмесечие на 2014 г.

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
Отчет на приходи и разходи за първо шестмесечие на 2014 г.

 

oт дата: 22.08.2014

Отчет на приходи и разходи за първо шестмесечие на 2014 г.

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
Годишен финансов отчет 2013 г.

 

oт дата: 22.08.2014

Годишен финансов отчет 2013 г.

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
Годишен финансов отчет 2012 г.

 

oт дата: 22.04.2013

Годишен финансов отчет 2012 г.

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
Годишен финансов отчет 2011 г.

 

oт дата: 22.04.2012

Годишен финансов отчет 2011 г.

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
  Годишен финансов отчет 2010 г.

 

oт дата: 06.04.2011

Годишен финансов отчет 2010 г.

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
  Годишен доклад за дейността одиторски доклад и финансов отчет към 31 декември 2009г.

 

oт дата: 20.08.2010

доклад 31.12.2009г.

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
  Годишен финансов отчет 2008

 

oт дата: 26.09.2009

ГФО 2008

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа
 Годишен финансов отчет 2007

 

oт дата: 26.09.2009

ГФО 2007

Добавена от: Aнтон Димитров, Линк към документа