Год.финансов отчет

 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ –
Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.
 
Дата на качване: 22.10.2019г.
 
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
 
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ –
Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
 
Дата на качване: 20.06.2019г.
 
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018г.
 
Дата на качване: 11.04.2019г.
 
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
Отчет за паричните потоци  ➡ изтегли (.pdf)
Отчет за собствения капитал  ➡ изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор  ➡ изтегли (.pdf)
Приложение към финансовия отчет  ➡ изтегли (.pdf)
Годишен доклад за дейността за 2018г.  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНОСОН ОТЧЕТ ЗА 2017г.
 
Дата на качване: 18.07.2018г.
 
Баланс изтегли (.pdf)
ОПР изтегли (.pdf)
Отчет за паричните потоци изтегли (.pdf)
Отчет за собствения капитал  ➡ изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор  ➡ изтегли (.pdf)
Приложение към финансовия отчет  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНОСОН ОТЧЕТ ЗА 2016г.
 
Дата на качване: 25.10.2017г.
 
Баланс  ➡ линк
ОПР  ➡ линк
Отчет за паричните потоци  ➡ линк
Отчет за собствения капитал  ➡ линк
Доклад на независимия одитор  ➡ линк
Приложение към финансовия отчет  ➡ линк