Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Шумен EООДМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Шумен EООД
Избор на финансова кредитна институция за отпускане на дългосрочен инвестиционен банков кредит за финансиране на строителство на сграда за лъчетерапия
от дата: 13.08.2012
тип: Процедура по реда на ЗОП
Избор на финансова кредитна институция за отпускане на дългосрочен инвестиционен банков кредит за финансиране на строителство на сграда за лъчетерапия

линк към документацията: ТУК

Добавена от:
© "Комплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД.  webmaster